Contact
Hoe ben jij gestemd?
...een perfecte combinatie van motivatie en entertainment, wat resulteerde in hele enthousiaste medewerkers, die met een big smile de deur uitgingen en er weer tegenaan kunnen...Rob Peetoom

Positieve gezondheid

Voormalig huisarts Machteld Huber introduceerde het concept positieve gezondheid in Nederland in 2012. In dit concept wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk zelf regie te voeren.

Brechtje Huigevoort (oncologisch fysiotherapeut en oedeemtherapeut) en Richard de Hoop onderzoeken op interactieve wijze met het publiek welke invloed mensen zelf kunnen uitoefenen, hoe ze goed voor zichzelf kunnen blijven zorgen, hoe ze hun netwerk en eigen probleemoplossende vermogen in kunnen zetten voor hun eigen positeive gezondheid.

Het gaat om het vermogen om met veranderende omstandigheden om te kunnen gaan. Zelf de regie voeren, daar gaat het om.

Brechtje en Richard boeken voor een presentatie>>


  • Geïnteresseerd in een presentatie of workshop vol entert®ainment?

    Neem contact op