Contact
“Harmonie bereik je nooit als iedereen dezelfde noot zingt.” Doug Floyd
Terug

01 maart 2019

Vlog Piano

Niets is zo fijn als zaken die goed geregeld zijn. Dat rijmt lekker en is ook lekker. Zo ook bij onze presentatie in het Amphion theater in Doetinchem waarover ik vertel in de video hieronder. Degene die de zaken goed kunnen coördineren bespelen vaak de piano (de Belbin teamrol, voorzitter). Het zijn degene die talenten ontdekken, vertrouwen schenken, richting geven. Ze zijn diplomatiek, scheppen kansen, kunnen goed onderhandelen en zijn echte groepensmeders. Ontdek het via de onderstaande link en de vlog.

P.s. waar ik in de video 80 zeg bedoel ik 88:-)

Wil jij ontdekken welke instrumenten jij kunt bespelen, klik dan op deze link>>

De piano:

De piano is een nuchtere, positieve natuurkracht. Je houdt ervan om in de breedte te spelen en alle noten en instrumenten effectief te gebruiken.

Sterke punten:

 • natuurlijk vermogen om respect af te dwingen
 • enthousiasmeren van teamleden
 • behalen van praktische resultaten
 • verduidelijken van behoeftes en bedoelingen van het team

Toelaatbare zwakke punten:

 • heeft zelf weinig creatieve ideeën
 • kan soms de omgeving manipuleren om overeenstemming te bereiken

De piano is oprecht, beheerst en in staat om de aanpak van het team te bewaken en te verfijnen. Vanuit wederzijds vertrouwen zorg je ervoor dat de talenten van elk teamlid zo goed mogelijk gebruikt worden. De kracht van de piano ligt in het ontdekken, aanstippen en aanmoedigen van creativiteit en actie bij anderen. Het is je taak het team in de greep te houden. Een natuurlijk overwicht en sterke gerichtheid op praktische resultaten helpen je hierbij. ‘Verander nooit een winnend team’, maar blijf het team kritisch bekijken en stuur het indien nodig bij! Hamer hierbij op zelfdiscipline en wees een rots in de branding als het even moeilijker gaat. Stimuleer elk teamlid om zijn/haar specifieke instrument(en) te blijven bespelen, zodat ze de teamdoelstellingen realiseren.

Do

 • Tref alle voorbereidingen die nodig zijn om een bijeenkomst georganiseerd te laten verlopen en gebruik je rust, je evenwichtigheid - en als het kan: je natuurlijke gezag - om de teamleden met elkaar in gesprek te brengen.
 • Zorg ervoor dat niemand het gesprek domineert (zeker de trommels niet) en dat iedereen zijn zegje kan doen.
 • Moedig de teamleden aan om hun rollen op zich te nemen en waardeer ze royaal als ze dit doen.
 • Bewaak de omgangsvormen van de groep, benadruk het belang van constructieve compromissen en probeer zo ‘democratisch’ mogelijk te blijven als het tijd is om knopen door te hakken.

Don’t

 • Pas ervoor op dat je niet als persoon met de eer gaat strijken die het team als geheel toekomt, want dat keert zich tegen je.
 • Voel je niet te verheven om je steentje bij te dragen en je eerlijke aandeel in de dagelijkse werkzaamheden tot je te nemen.
 • En veeg niet te makkelijk alle verschillen van inzicht onder tafel, in een (te haastige) poging om het eens te worden en consensus te bereiken – daar kunnen met name gitaren en trommels erg opstandig van worden.
 • Geïnteresseerd in een presentatie of workshop vol entert®ainment?

  Neem contact op