Contact
“Harmonie bereik je nooit als iedereen dezelfde noot zingt.” Doug Floyd
Terug

13 november 2018

Vlog gitaar

Als Henk (technicus/muzikant) en ik "on the road" naar een van onze lezingen zijn lijken we wel 2 ouwe theetantes. Maar de onderwerpen waarover we het hebben zijn niet minder boeiend. We "vloggen" onderweg over de karakters van mensen in teams en hoe wij deze vergelijken met muziekinstrumenten. Dit keer staat de gitaar in de schijnwerpers. De visionair, grenzenverlegger, kennisspons...kortom, kijk maar even en ontdek welke instrumenten jij kunt bespelen in jullie orkest.

De gitaar is een originele, creatieve, soms eenkennige initiator.
Je houdt ervan om nieuwe muziekstukken te componeren.
Sterke punten:
• hoge intelligentie
• creativiteit
• verbeeldingskracht
Toelaatbare zwakke punten:
• de neiging om onpraktisch te zijn
• soms met het hoofd in de wolken
• soms moeite om ideeën onder woorden te brengen

De gitaar kan binnen het team gezien worden als het creatieve brein, die ideeën zaait welke door anderen tot bloei worden gebracht. Door een vaak artistieke en eenkennige benadering word je soms moeilijk geaccepteerd. De gitaar staat kritisch ten opzichte van anderen. Je functioneert optimaal als je ideeën praktisch vertaald worden door de overige teamleden. Laat kritiek een katalysator voor het ontwikkelen van nieuwe ideeën zijn. In kritiek zit muziek!
Gebruik je creatieve talent in dienst van de doelen en strategieën van het team.

Do

  • Gebruik je verbeeldingskracht om ideeën te bedenken en om nieuwe oplossingen te zoeken voor oude (of nieuwe) problemen.
  • Help het team om eens anders naar bepaalde zaken te kijken, door verbanden te leggen, perspectieven te schetsen en traditionele manieren van denken aan de kaak te stellen.
  • Blijf onafhankelijk denken, ook als het je wel eens eenzaam en onbegrepen maakt.

Stel de vragen die niemand anders zou stellen en gebruik je durf en originaliteit om het team op nieuwe sporen te zetten. En probeer deze ideeën zo eenvoudig mogelijk aan het team te communiceren. Pas wel op dat je niet zelf de voornaamste beoordelaar bent van de ideeën die je inbrengt, dat kun je echt beter aan andere teamleden overlaten. Wees ook niet bezitterig met betrekking tot de ideeën die je aanreikt. Want open blijven staan voor dialoog en samenwerking kan helpen voorkomen dat je inspanningen alleen maar je persoonlijke belang en status gaan dienen, in plaats van de behoeften van het team.

  • Geïnteresseerd in een presentatie of workshop vol entert®ainment?

    Neem contact op