Contact
“Harmonie bereik je nooit als iedereen dezelfde noot zingt.” Doug Floyd
Terug

02 december 2018

Vlog bas

Je geeft een lezing in Den Helder. Je staat midden in de oude haven. Je hoort het kraken van de masten en het klepperen van de touwen tegen de mast. Dan denk je aan; Bob de Bouwer, stille helper, rots in de branding. Degene die alle plannen, ideeën en strategieën omzetten in praktisch handelen. Zonder bassen geen daadkracht in jouw orkest. Hier kan je ontdekken welke instrumenten jezelf kunt bespelen>>

De bas is een praktisch ingestelde, gedisciplineerde doorwerker. Je houdt ervan om muziekstukken uit te voeren.

Sterke punten:

 • zelfbeheersing en zelfdiscipline
 • harde werker, bij voorkeur onder druk
 • praktisch, gezond ‘boeren’-verstand
 • kan goed organiseren

Toelaatbare zwakke punten:

 • gebrek aan flexibiliteit bij plotselinge veranderingen
 • staat niet open voor ideeën waarvan het nut niet meteen duidelijk is.

De bas is een rustige en gedisciplineerde teamspeler. Door een sterk besef van taak en verantwoordelijkheid kun je op de bas bouwen. Het gebrek aan eigen ideeën wordt gecompenseerd doordat je gemakkelijk kan organiseren. Je houdt overzicht en weet wat aanpakken is in tijden van verwarring en sterke druk. De bas kan plannen en beleid omzetten in praktische, werkbare procedures. Je sterke zelfbeeld en rustige aanpak zorgen voor continuïteit in de organisatie en stellen andere teamleden op hun gemak. Gebruik je organisatietalent om de teamdoelstellingen voor ieder afzonderlijk teamlid duidelijk en praktisch te maken. Probeer meer open te staan voor ideeën van andere teamleden, ook al is het nut niet meteen duidelijk. Zoek een goede balans tussen vasthoudendheid en flexibiliteit.

Do

 Zorg voor orde, structuur en planmatigheid in alles wat je doet.

 Let er op dat de doelen goed zijn geformuleerd en dat de taken duidelijk omschreven zijn, zodat iedereen weet wat hij of zij de komende tijd moet doen.

 • Gebruik je praktische geest en je realisme om de vele plannen en voornemens die ter tafel komen, om te zetten in duidelijke afspraken, die zo SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) mogelijk zijn geformuleerd. Zie erop toe dat die ook netjes worden vastgelegd en nageleefd.
 • Hou vast aan een systematische werkwijze, ook als niet iedereen dat begrijpt en waardeert – dat komt langzaamaan vanzelf wel.
 • Wees behulpzaam, loyaal en betrouwbaar in het afleveren van het werk dat je op je hebt genomen en laat maar zien dat ‘een man een man, een woord een woord en een afspraak een afspraak’ is, ook als de druk toeneemt en de omstandigheden veranderen.

Don’t

 • Pas wel op dat je veranderingen niet onnodig in de weg staat. Nieuwe ideeën kunnen noodzakelijk zijn, dus verzet je daar niet tegen omwille van het verzet.
 • Ook als dat betekent dat het allemaal een tijd lang wat minder duidelijk en efficiënt verloopt.
 • Probeer flexibel te blijven, afbrekende kritiek te vermijden (vooral op de trompetten en gitaren) en vertrouw erop dat zich altijd wel nieuwe taken zullen aandienen, die efficiënt zullen moeten uitgevoerd.
 • Geïnteresseerd in een presentatie of workshop vol entert®ainment?

  Neem contact op